Retail ordbogen

Saldo

Saldo er summen af debet og kredit på en konto.

Hvad er en saldo?

Du vil i din virksomhed løbende have både indtægter og udgifter. En saldo er netop summen af forskellen mellem indtægter og udgifter på en bestemt konto. 

Det kunne for eksempel være din virksomheds bankkonto, hvor udgifter er trukket fra indbetalinger, og et samlet beløb angår på kontoen. Det samlede beløb vil altså være saldoen på din virksomheds bankkonto.

Er din saldo positiv, betyder det, at du har penge i overskud. Er din saldo omvendt negativ, betyder det, at du har penge i underskud.

Opgavestyring

Hvad er en saldobalance?

Saldobalancen er en oversigt, der kan laves over en specifik konto i din virksomhed inden for en bestemt periode. Står du derfor i en situation, hvor du har brug for at holde øje med en bestemt konto eller flere, så kan du lave en saldobalance for at danne et overblik. 

Saldobalancen er ikke et krav, og er derfor ikke nødvendig for dig at lave. Det er derfor mere tænkt som et hjælpemiddel for at give dig et hurtigt overblik over økonomien i din virksomhed.