Retail ordbogen

ROI (Return on Investment)

Med ROI får du hjælp til at træffe velinformerede beslutninger og få det bedste afkast på dine investeringer

Hvad er ROI?

ROI er en essentiel del af en virksomheds overvejelser, når det kommer til investeringer. 

Det er en beregningsmetode, der anvendes til at måle afkastet af en investering i forhold til dens omkostninger.

ROI kan udtrykkes som en procentdel eller et tal og bruges til at evaluere effektiviteten af en investering og træffe beslutninger om, hvorvidt den er rentabel. Jo højere ROI’en er, jo bedre er afkastet i forhold til investeringen. ROI kan beregnes for forskellige former for investeringer, herunder marketingkampagner, produktudvikling eller investeringer i fast ejendom.

Danskernes kedsomhed er god for nogle typer forretninger

Hvorfor er ROI vigtig?