Retail ordbogen

Leverandør

En leverandør leverer varer eller ydelser til både virksomheder eller privatpersoner.

Hvad er en leverandør?

Så snart, at du køber en vare eller ydelse, gør du det via en leverandør. Leverandøren er altså en fysisk virksomhed eller person, som leverer produktet til dig som privatperson eller til din virksomhed.

Hvad går det ud på?

Hos Customers 1st leverer vi online POS-kassesystemer til andre virksomheder. Lad os sige, at din virksomhed benytter sig af vores ydelser. Vi hos Customers 1st fungerer som en leverandør, som indgår i din forsyningskæde, ved at levere vores online kassesystem til din butik.

Hvad er en forsyningskæde?

Alle elementer, der indgår i at producere og færdiggøre et produkt helt fra start til slut, indgår i forsyningskæden.

Vi fortsætter med eksemplet ovenfor og siger, at du ejer en vinforretning. Her vil du først og fremmest fra nogle andre leverandører modtage vine, som du sælger videre i din forretning. Hertil har du brug for et kassesystem for at scanne vinene ind. 

Customers 1st fungerer altså som endnu en leverandør i denne proces, hvor vi leverer POS-kassesystemet. Til sidst ender vinen hos forbrugeren, og forsyningskæden slutter her.

Flyttefirma

Out- og insourcing

Outsourcing og insourcing bruges ofte i forbindelse med leverandører. Du kan som virksomhedsejer nemlig frit vælge, om du modtager ydelser udefra, eller om du vælger at levere ydelsen internt i virksomheden, hvis det er muligt.

Outsourcing

Lad os sige, at alle dine medarbejdere har en madpakke med til frokost. Du vil i stedet gerne have en frokostordning, så du bestiller frokost fra en leverandør, som leverer mad. Her er der tale om outsourcing af en funktion, som du godt kunne have leveret selv inden for virksomheden.

Insourcing

Det kan omvendt være, at du har ansat en piccoline til at tømme opvaskemaskinen i virksomheden, stille kaffe frem til møder og lignende. Du finder ud af, at det ikke kan betale sig alligevel, og beslutter i stedet for selv at udføre disse pligter. Her er der tale om insourcing, hvor du siger nej tak til at få ydelsen leveret fra en leverandør, men tager sagen i egen hånd i stedet.

Betaling til leverandører

Uanset hvilke leverandører, der indgår i din virksomhed, skal leverandøren modtage penge for sin vare eller ydelse. Her er det forskelligt, hvordan leverandører betales. 

Det kan f.eks. være, at betalingen skal gennemføres via manuel bankoverførsel, eller at betalingen trækkes automatisk fra et betalingskort.